Boekenplank:
Kies

Boeken van Tessa Afshar

Tessa Afshar is geboren in Iran en groeide op met de islam als religie. Op haar veertiende ging ze naar een Engelse kostschool voor ze permanent naar de Verenigde Staten verhuisde. Toen ze midden twintig was, bekeerde ze zich tot het christendom.

Meer over Tessa Afshar

Genres: Christelijk, Historisch, Roman

Geboorteland: Iran

Website: Tessa Afshar


Overzicht

 • Aan zijn voeten - In the field of grace
 • Achter de muren van Jericho - Pearl in the sand
 • De dief van Korinte - The thief of Corinth
 • Dochter van Rome - Daughter of Rome
 • Engelenbrood - Bread of angels
 • Juweel van de Nijl - Jewel of the Nile
 • Land van stilte - Land of silence

Harvest

 1. Schrijfster aan het Perzische hof - Harvest of rubies
 2. Schrijfster in Jeruzalem - Harvest of gold

Perzië

 1. Prins van Perzië - The hidden prince
 2. Koning van het volk - The peasant king

gedetailleerd overzicht

OverzichtAan zijn voeten

Straatarm en rouwend om haar man komt Ruth aan in Israël. Haar enige hoop is dat ze genoeg voedsel kan verzamelen om haar schoonmoeder Naomi en zichzelf te behoeden voor de hongerdood. Maar God heeft een groter plan met haar leven. Tussen alle mensen die haar behandelen als uitschot is er één man die haar nood ziet en hulp biedt.

Deze Boaz kan zijn ogen niet van Ruth afhouden. Hij houdt zichzelf voor dat hij alleen maar zo vriendelijk is vanwege zijn familieband met Naomi, maar diep vanbinnen weet hij wel beter.

Schrijver: Tessa Afshar
Oorspronkelijke titel: In the field of grace
Eerste uitgave: 2014
ISBN/EAN: 9789029724555
Ebook: 9789029724562
Uitgever: Kok
Achter de muren van Jericho

Rachab wordt op jonge leeftijd gedwongen tot prostitutie door de enige man die ze liefhad en vertrouwde: haar vader. Dankzij een zorgvuldig uitgekiend plan weet ze toch een bepaalde status te bereiken, maar ooit nog een man vertrouwen? Dat nooit!

De bewoners van de stad Jericho voelen zich bedreigd. Het volk Israël rukt steeds verder op en dankzij hun God behaalt het volk de ene overwinning na de andere. Rachab raakt gefascineerd door deze rechtvaardige, liefdevolle God en langzaam groeit in haar de wens om bij hem te mogen horen. Als verspieders van het volk Israël bij de poorten van Jericho ontmaskerd dreigen te worden, grijpt Rachab in en verbergt de mannen in haar herberg.

In ruil daarvoor sparen de Israëlieten het leven van de Kanaänitische en dat van haar familie als de stad wordt ingenomen. Rachab sluit zich aan bij het volk Israël, maar zal een man ooit de muren rondom haar hart weten af te breken?

Schrijver: Tessa Afshar
Oorspronkelijke titel: Pearl in the sand
Eerste uitgave: 2010
ISBN/EAN: 9789029796705
Uitgever: Kok
De dief van Korinte

Na jarenlang bij haar moeder en tirannieke grootvader in Athene te hebben gewoond, vlucht de zestienjarige Ariadne naar haar vader in Korinte. Daar doet ze een schokkende ontdekking: haar vader is een beruchte dief die steelt van de rijke en corrupte inwoners van de stad. Zal ze hem verraden of zal ze hem gaan helpen? Ze kiest voor het laatste en zet daarmee alles op het spel - haar goede naam, haar vrijheid en de liefde van de man van wie ze houdt.

Maar dan wordt hun geheim ontdekt en hangt haar leven aan een zijden draadje. Durft ze te vertrouwen op haar nieuwe vriendschap met de joodse rabbijn Paulus, wiens radicale boodschap vraagtekens zet bij alles waar ze tot nu toe voor heeft gevochten?

Schrijver: Tessa Afshar
Oorspronkelijke titel: The thief of Corinth
Eerste uitgave: 2018
ISBN/EAN: 9789043530491
Ebook: 9789043530507
Uitgever: Kok
Dochter van Rome

In het meedogenloze Rome starten de Romeinse Priscilla en de Joodse immigrant Aquila een nieuwe kerk...

Rome, de eerste eeuw na Christus. Wanneer de dochter van een prominente Romeinse generaal en een onterfde Joodse immigrant elkaar ontmoeten, had geen van hen kunnen bedenken dat ze een van de invloedrijkste koppels van de vroege kerk zouden gaan vormen.

De liefde tussen Priscilla en Aquila bloeit op, en samen bouwen ze aan een gemeenschap van gelovigen. Maar moord en verraad blijven hen achtervolgen. Wanneer ze uit hun huis worden gejaagd door een wispelturige keizer, schakelen ze de hulp in van de ongewone rabbi Paulus. Zullen ze er samen in slagen om verlossing te brengen in het heetst van de strijd?

Schrijver: Tessa Afshar
Oorspronkelijke titel: Daughter of Rome
Eerste uitgave: 2020
ISBN/EAN: 9789029730068
Ebook: 9789029730075
Uitgever: Kok
Engelenbrood

De zestienjarige Lydia werkt in het bedrijf van haar vader, die een zeer goede verfmeester is. Lydia is hard op weg om net zo bekwaam te worden, totdat ze haar vertrouwen in de verkeerde mensen stelt. Zij en haar vader worden verraden en Lydia raakt alles kwijt.

Met alleen haar vaders geheime recept voor purper op zak vlucht Lydia naar Filippi, waar het haar lukt om zich op te werken tot een vooraanstaand purperverkoopster. Bij iedere stap die ze zet, moet ze nieuwe angsten overwinnen. Wanneer ze de apostel Paulus ontmoet en ze zijn hoopvolle boodschap hoort, leert Lydia om vertrouwen te hebben. Vertrouwen in zichzelf, en boven alles: vertrouwen in God.

Schrijver: Tessa Afshar
Oorspronkelijke titel: Bread of angels
Eerste uitgave: 2017
ISBN/EAN: 9789029727105
Ebook: 9789029727112
Uitgever: Kok


Juweel van de Nijl

Chariline wordt als wees opgevoed aan de rand van de Nijl. Haar tante laat niet veel los over de tragische relatie van haar ouders, maar haar mooie donkere huid verraadt dat haar vader een Kushiet was. Als Chariline haar opa vlak voor zijn pensioen bezoekt, hoort ze toevallig dat haar vader nog in leven is en raakt ze geobsedeerd door het verlangen om te ontdekken wie hij is.

Ondertussen heeft ze kennisgemaakt met de apostel Fillippus en zijn dochters, waardoor ze het verhaal van Jezus hoort. Via Filippus vaart ze als verstekeling op het schip van kapitein Theo mee naar Rome. Als Theo haar ontdekt, doet hij alles om zo snel mogelijk van haar af te zijn, maar hij verandert van gedachten als hij ziet dat ze in levensgevaar is en komt haar te hulp. Worden in Rome de raadsels rondom Charilines ouders opgelost?

Schrijver: Tessa Afshar
Oorspronkelijke titel: Jewel of the Nile
Eerste uitgave: 2021
ISBN/EAN: 9789029732437
Ebook: 9789029732444
Uitgever: Kok
Land van stilte

Elianna wordt verpletterd door schuldgevoel over de dood van haar broertje, die overleed aan de gevolgen van een bijensteek toen zij op hem paste. Ze werkt hard in het linnenbedrijf van haar vader en wordt geprezen om haar mooie patronen, maar de vergeving waar ze zo naar verlangt, krijgt ze niet. Ze ontzegt zichzelf alle geluk en verbreekt zelfs haar verloving.

Als ze ziek wordt, ervaart Elianna dat als een terechte straf. Geen dokter kan haar beter maken. Twaalf lange, eenzame jaren gaan voorbij. Totdat ze geruchten hoort over een man die al door een kleine aanraking kan genezen. Durft ze te hopen dat hij haar kan bevrijden van haar schuld?

Schrijver: Tessa Afshar
Oorspronkelijke titel: Land of silence
Eerste uitgave: 2016
ISBN/EAN: 9789029725644
Ebook: 9789029725651
Uitgever: Kok

HarvestSchrijfster aan het Perzische hof

De Joodse Sara is een slimme jonge vrouw. Ze kan goed rekenen en heeft zichzelf lezen en schrijven geleerd. Maar als vrouw in de tijd van het Perzische Rijk heeft ze weinig aan deze kwaliteiten. Toch krijgt ze de kans om haar talenten te benutten wanneer haar neef Nehemia haar een baan aanbiedt als secretaris van koningin Damaspia.

Sara aarzelt even, maar grijpt dan het aanbod van Nehemia met beide handen aan en stort zich vol passie op het werk. Haar talent valt op, maar dat heeft een keerzijde: ze komt in aanmerking als huwelijkskandidate voor Darius, de neef van de koningin. Sara verliest haar baan en wordt gedwongen te trouwen. Haar toekomstige echtgenoot is een man die alleen maar met de verbintenis instemt uit verplichting. Tenminste, dat denkt Sara.

Schrijver: Tessa Afshar
Oorspronkelijke titel: Harvest of rubies
Eerste uitgave: 2012
ISBN/EAN: 9789029720014
Ebook: 9789029720021
Uitgever: Kok
Schrijfster in Jeruzalem

Sara heeft alles wat haar hartje begeert, behalve de liefde van haar kersverse echtgenoot, de rijke aristocraat Darius. En dat terwijl ze zelf steeds meer voor hem begint te voelen. Ze is dan ook erg teleurgesteld als Darius de opdracht krijgt van de Perzische koning om Sara's neef Nehemia te vergezellen naar Jeruzalem, om daar de muren van de stad weer op te bouwen.

Als Nehemia Sara vraagt om mee te gaan als zijn schrijver kan ze haar geluk niet op. Darius vindt het geen goed idee, maar zwicht voor haar koppigheid. Samen gaan ze op reis naar het land van haar voorouders. Zal de weg, die vol gevaren en verrassingen ligt, hen dichter bij elkaar brengen - en dichter bij God?

Schrijver: Tessa Afshar
Oorspronkelijke titel: Harvest of gold
Eerste uitgave: 2013
ISBN/EAN: 9789029722599
Ebook: 9789029722605
Uitgever: Kok

PerziëPrins van Perzië

De joodse Keren is verkocht aan het huishouden van Daniël door haar familie, die in ballingschap is in Babylon. Aangezien ze niet gemaakt is voor het huishouden, ontwikkelt Keren zich snel tot een van Daniëls beste schrijfsters. Daarnaast krijgt ze les in zwaardvechten met de zonen van Daniël en hun beste vriend Jared.

Na een ongeluk wordt Keren weggestuurd met een mysterieuze opdracht: een herdersjongen trainen voor een grootse toekomst. Jared reist haar achterna. Als Jared en Keren ontdekken wie de herdersjongen werkelijk is, beseffen ze zich dat ze hem met hun leven moeten bewaken, aangezien hij wel eens degene zou kunnen zijn die hun volk naar de vrijheid zal leiden.

Schrijver: Tessa Afshar
Oorspronkelijke titel: The hidden prince
Eerste uitgave: 2022
ISBN/EAN: 9789029733960
Ebook: 9789029733977
Uitgever: Kok
Koning van het volk

Van het hof van koning Cyrus wordt een beroemd schrijfster ontvoerd. Dochter Jemma besluit samen met haar zus naar haar op zoek te gaan. Daarvoor moeten ze wel onopgemerkt vijandig gebied binnensluipen en gevaarlijke bergpassen beklimmen.

Gelukkig krijgen ze hulp van de mysterieuze prins Asher. Wat Jemma niet weet, is dat hij slechts één doel nastreeft: wraak nemen op zijn bloeddorstige vader. Maar nadat Asher uit de gevangenis van zijn vader heeft weten te ontsnappen, voelt hij zich meer en meer aangetrokken tot Jemma, die haar eigen geheimen bewaart.

Jemma moet alles op alles zetten om de prins ervan te overtuigen alles op te geven waarvoor hij heeft gewerkt. Het lot van het Perzische rijk staat immers op het spel.

Schrijver: Tessa Afshar
Oorspronkelijke titel: The peasant king
Eerste uitgave: 2023
ISBN/EAN: 9789029736121
Ebook: 9789029736138
Uitgever: Kok