Boekenplank:
Kies

Boeken van Wally Lamb

Meer over Wally Lamb

Genre: Roman

Geboren: 1950

Geboorteland: Verenigde Staten

Website: Wally Lamb


Overzicht

  • Vergeef me - I know this much is true
  • Vleugelslag - The hour I first believed
  • Walvismuziek - She's come undone

Non-Fictie

  • Van binnen uit geschreven - Couldn't keep it to myself

gedetailleerd overzicht

OverzichtVergeef me
Dominick Birdsey's hele leven is overschaduwd geweest door woede en angst, door zijn paranoïde schizofrene tweelingbroer van wie hij zielsveel houdt en tegen wie hij tegelijkertijd wrok koestert - en door het verleden dat ze deelden met hun adoptief vader Ray, een ex-marineman (de 1 meter 68 lange slapende gigant die door de week boven lag te maffen en 's nachts onderzeeërs bouwde) en hun immer lijdzame moeder Concettina, een timide vrouw met een hazenlip waardoor ze zich schuchter en ongemakkelijk voelde (ze houdt een losse vuist voor haar gezicht om haar misvormde mond te bedekken - haar eeuwigdurende verontschuldiging aan de wereld voor een geboortedefect waaraan ze niet debet was.)

De tweelingbroers, waarvan de een in de laatste momenten van 1949 en de ander in de eerste minuten van 1950 is geboren, zijn elkaars fysieke evenbeeld maar groeien op tot twee totaal verschillende individuen: de op het oog sterke en beschermende Dominick, moeders oplettende 'apie'; en de ogenschijnlijk zwakke maar ook edelmoedige Thomas, moeders lieve 'konijntje'.

Vanaf hun jeugd vecht Dominick ervoor van zijn broer gescheiden te zijn en weerbaar te worden - in een huis van angst, dat wordt geterroriseerd door Ray, een bullebak die misbruik maakt van zijn macht over deze twee stiefzonen die niet weten wie hun echte vader was.
Schrijver: Wally Lamb
Oorspronkelijke titel: I know this much is true
Eerste uitgave: 1998
ISBN/EAN: 9789022553152
Uitgever: Boekerij
Vleugelslag
Als de 47-jarige docent Caelum Quirk en zijn vrouw Maureen, een schoolverpleegster, naar Colorado verhuizen, komen ze beiden op dezelfde middelbare school te werken. In 1999 keert Caelum voor een paar dagen terug naar zijn geboorteplaats Three Rivers, Connecticut, om bij zijn stervende tante te zijn. Wanneer hij op een morgen de televisie aanzet, ziet hij beelden van hun school: Columbine High School, waar zich op dat moment een drama afspeelt. En hij weet: zijn vrouw is die dag op de school aan het werk.

Maureen bevindt zich inderdaad in de school en is getuige van het bloedbad. Wonderbaarlijk genoeg overleeft ze het drama, maar ze betaalt daarvoor een hoge tol: ze kan het trauma niet te boven komen.

Caelum en Maureen ontvluchten Colorado om op de familieboerderij in Three Rivers een illusie van veiligheid te hervinden. Terwijl Maureen er alles aan doet om weer de oude te worden, stuit Caelum in een van de slaapkamers van het huis op oude dagboeken, brieven en krantenknipsels.

Het intrigerende verhaal dat zij vertellen omspant vijf generaties Quirks, vanaf de Amerikaanse burgeroorlog tot Caelums eigen problematische jeugd. Stukje bij beetje reconstrueert Caelum het leven van de vrouwen en mannen wier erfenis hij met zich meedraagt en hij ontdekt de schokkende waarheid over zijn eigen afkomst. Lang begraven gevoelens van angst, boosheid, schuld en verdriet komen boven, maar leiden ook tot inzicht en tot hoop voor de toekomst.
Schrijver: Wally Lamb
Oorspronkelijke titel: The hour I first believed
Eerste uitgave: 2008
ISBN/EAN: 9789045801728
Uitgever: Mouria
Walvismuziek
'Mijn verhaal is er een van hunkering: een onbetrouwbaar verslag van lusten en lasten die op de een of andere manier begonnen in 1956, op de dag dat onze gratis televisie werd bezorgd.'

Zo begint het verhaal van Dolores Price. Dolores is een emotioneel wrak - en dat is niet verwonderlijk. Al op haar dertiende heeft ze zo ongeveer alle ellende meegemaakt die je je voor kunt stellen: haar gewelddadige vader is een leugenaar en een rokkenjager; haar moeder heeft de geestelijke en emotionele consistentie van een hoopje gelei. En de mannen in haar leven zijn van de ergste soort.

Maar Dolores is een doorzetster. Manmoedig probeert ze haar ellende weg te eten, daarbij geholpen door haar moeder die een niet-aflatende stroom frisdrank, chips en chocoladerepen aandraagt. Tegen de tijd dat Dolores volwassen is, weegt ze meer dan honderd kilo en is het leven er niet prettiger op geworden. Dan besluit Dolores zichzelf nog één kans te geven voor ze voorgoed het moede hoofd erbij neerlegt.

In Walvismuziek neemt Wally Lamb de lezer mee op een wilde tocht langs liefde, pijn, verlangen en vernieuwing - aan de hand van een fantastische en hartverscheurend geestige vrouw: Dolores Price. Ze is kwetsbaar en cynisch, hard voor zichzelf en anderen en tegelijkertijd een vrouw om lief te hebben.
Schrijver: Wally Lamb
Oorspronkelijke titel: She's come undone
Eerste uitgave: 1999
ISBN/EAN: 9789022528006
Uitgever: Boekerij

Non-FictieVan binnen uit geschreven
Sinds vier jaar geeft Wally Lamb een cursus creatief schrijven aan een groep vrouwelijke gevangenen in een Extra Beveiligde Inrichting. Aanvankelijk stonden de vrouwen wantrouwend tegenover hem, maar ook tegenover elkaar en het schrijven. Naarmate de tijd echter verstreek lieten ze hun argwaan varen, namen de pen ter hand en ontdekten hun eigen stem.

Sommige van hen beschrijven hoe ze gevangen zaten in een wereld van mishandeling, verwaarlozing en misbruik, lang voor ze in aanraking kwamen met politie en justitie. Anderen laten zien hoe ze tijdens hun gevangenschap inzicht kregen in de omstandigheden die tot hun misdrijf hadden geleid en hoe ze de kracht vonden een nieuwe wending aan hun leven te geven. Het schrijven zelf speelde daarin een belangrijke rol.

Toch zijn dit niet alleen hartverscheurende verhalen. Want wie de wanhoop onder ogen ziet, kan die mede dankzij humor, geloof en hoop overwinnen. Ook daarvan getuigt dit fascinerende boek.

Van binnen uit geschreven geeft een wrang beeld van wat er in een mensenleven mis kan gaan. Want dat deze vrouwen gevangenen zijn en wij dit boek in vrijheid kunnen lezen, ligt niet zozeer aan ons eigen voorbeeldige karakter, maar vooral aan de omstandigheden waaronder wij, en zij, zijn opgegroeid.
Schrijver: Wally Lamb
Oorspronkelijke titel: Couldn't keep it to myself
Eerste uitgave: 2003
ISBN/EAN: 9789045851013
Uitgever: Mouria