Boekenplank:
Kies

Boeken van Alex Berenson

Meer over Alex Berenson

Genre: Mysterie / Spanning / Thriller

Geboren: 1973

Geboorteland: Verenigde Staten

Website: Alex Berenson


John Wells

  1. De betrouwbare terrorist - The faithful spy
  2. Het Beijing complot - The ghost war
  3. De infiltrant - The prisoner
  4. De bedriegers - The deceivers

gedetailleerd overzicht

John WellsDe betrouwbare terrorist
John Wells is de enige CIA-agent die ooit - al vóór de aanslagen van 11 september - wist binnen te dringen in Al Qaida. In Afghanistan is hij moslim geworden en gaan twijfelen aan het Amerikaanse beleid. Hij vindt de VS decadent en oppervlakkig, maar haat tegelijkertijd Al Qaida om het gebruik van de islam als rechtvaardiging van haar moorddadige aanslagen op onschuldige mensen.

Inmiddels is Wells zo lang ondergedoken dat de CIA niet langer zeker is van zijn loyaliteit en zelfs in het ongewisse verkeert of hij nog in leven is. Ook zijn directe chef, Jane Exley, kan niet volledig voor hem instaan, al is zij de enige die nog gelooft in zijn goede bedoelingen.

Dan wordt hij op bevel van Omar Khadri - het brein achter de aanslagen van Al Qaida - naar Amerika gezonden om een aanslag te plegen in zijn vaderland. Al heeft Wells zijn trouw bewezen, Khadri realiseert zich dat hij een risico neemt om de Amerikaan deze opdracht te geven...
Schrijver: Alex Berenson
Oorspronkelijke titel: The faithful spy
Eerste uitgave: 2006
ISBN/EAN: 9789026122903
Uitgever: De Fontein
Het Beijing complot
John Wells was de eerste Amerikaanse spion die al voor 11 september binnen Al Qaida wist te infiltreren, maar die bij zijn laatste opdracht gedwongen werd naar buiten te treden om een aanslag in het hart van New York te verijdelen. Nu is hij terug in Washington, maar hij is rusteloos en verlangt terug naar zijn oude werkterrein. Wanneer de CIA een verhoogde activiteit van de Taliban signaleert, wordt Wells op onderzoek uitgestuurd. Wat hij ontdekt, overtreft zijn bangste vermoedens.

Een dodelijke confrontatie met enkele tegenstanders in Afghanistan brengt hem op een spoor van een complot dat hem uiteindelijk door geheel Azië voert. Een geheime missie in Noord-Korea blijkt verraden, de regering in Teheran koerst met diplomatieke doodsverachting af op een nucleaire confrontatie met de Verenigde Staten en in het hart van de Communistische Partij in Beijing woedt een hevig machtsspel.

De CIA tast volledig in het duister over alle motieven en kan slechts vermoeden dat zij door een mol binnen haar eigen gelederen buiten spel wordt gezet. En wanneer ook Wells wordt ontmaskerd en gevangengezet, lijkt een wereldwijd conflict onafwendbaar.
Schrijver: Alex Berenson
Oorspronkelijke titel: The ghost war
Eerste uitgave: 2008
ISBN/EAN: 9789026124792
Uitgever: De Fontein
De infiltrant
De ergste nachtmerrie van de directeur van de CIA lijkt werkelijkheid te worden: een topspion doet het ondenkbare en stuurt berichten door aan IS om hen te waarschuwen voor geplande operaties. Het achterhalen van de identiteit van deze mol zonder hem te alarmeren, zal buitengewoon moeilijk worden.

Om deze verrader binnen de eigen gelederen uit te schakelen, zal topspion John Wells in een rol moeten kruipen waarvan hij hoopte dat hij die voor altijd achter zich had gelaten. Hij heeft geen andere keus dan zijn vorige gefabriceerde identiteit van Al Qaida-jihadist weer aan te nemen en zich tussen de meest wantrouwende en gewelddadige mensen ter wereld te begeven.
Schrijver: Alex Berenson
Oorspronkelijke titel: The prisoner
Eerste uitgave: 2017
ISBN/EAN: 9789045211602
Ebook: 9789045211701
Uitgever: Karakter
De bedriegers
Het moest een val voor terroristen zijn. De wapens zouden onklaar zijn gemaakt. Waarom was er dan zo veel bloed?

Het doel was het American Airlines Center, het stadion van de Dallas Mavericks. De FBI had Ahmed Shakir beloofd zijn arrestatie voor drugshandel in te trekken in ruil voor hulp. Zij zouden alle wapens leveren en voor de grote gebeurtenis de slagpinnen verwijderen. Het kwam niet in Ahmed op daaraan te twijfelen, tot het te laat was.

De Russen willen niet alleen de Amerikaanse presidentsverkiezingen beïnvloeden; ze willen ook heersen. Voormalig CIA-agent John Wells wordt geconfronteerd met een buitengewoon gevaarlijk complot.

Als John Wells naar Washington wordt gezonden, is hij ervan overtuigd dat ze hem zullen vragen een onderzoek in te stellen naar het bloedbad in Dallas, maar hij vergist zich. Vinnie Duto, voormalig CIA-directeur en nu president, heeft in Texas meer dan genoeg werknemers. Hij wil Wells naar Colombia sturen. Een oude relatie daar heeft informatie die hij alleen in een persoonlijke ontmoeting wil doorgeven - en dat leidt Wells naar de dodelijkste missie van zijn leven, waarin sleeper cells, sluipachutterteams, valsevlag-operaties en dubbelagenten in de hoogste regionen van de Amerikaanse regering verrassend bij elkaar samenkomen. Daarbij stuit hij zelfs op een Russisch complot om de regering over te nemen. Als dat slaagt zal het gebeurde in Texas slechts het begin zijn.

Schrijver: Alex Berenson
Oorspronkelijke titel: The deceivers
Eerste uitgave: 2018
ISBN/EAN: 9789045214870
Ebook: 9789045214979
Uitgever: Karakter