Boekenplank:
Kies

Boeken van Alex Kava

Meer over Alex Kava

Genre: Mysterie / Spanning / Thriller

Geboren: 1960

Geboorteland: Verenigde Staten

Website: Alex Kava


Overzicht

 • Sluipend gif - Whitewash

Maggie O'Dell

 1. Duister kwaad - A perfect evil
 2. De val - Split second
 3. Verloren zielen - The soul catcher
 4. Blinde razernij - At the stroke of madness
 5. Noodzakelijk kwaad - A necessary evil
 6. Quarantaine - Exposed
 7. Zwarte vrijdag - Black Friday
 8. Slachtoffers - Damaged
 9. Schrikdraad - Hotwire
 10. Vuurzee - Fireproof
 11. Gestrand - Stranded
Overzicht

gedetailleerd overzicht

OverzichtSluipend gif
Een medewerker van een senator wordt dood gevonden in een hotelkamer. Een bronwaterfabriek moet sluiten vanwege een dioxineschandaal. Een wetenschapper wordt vermist. Losse kwesties, zo op het oog. Totdat blijkt dat ze één ding gemeen hebben: EcoEnergy, een gloednieuwe energiecentrale in Florida.

Washington DC
Jason Brill, de rechterhand van senator Allen, is bezig met het voorbereiden van een internationale energietop. Op deze top zal EcoEnergy, het paradepaardje van de senator, eindelijk de eer krijgen die het toekomt. Naarmate de conferentie dichterbij komt, gaat Jason echter steeds meer twijfelen aan de motieven van zijn baas. Zijn twijfel slaat om in verbijstering wanneer een collega wordt vermoord en hij als dader wordt aangewezen - door senator Allen.

Tallahassee, Florida
Wetenschapper Sabrina Galloway is nauw betrokken bij wat er bij EcoEnergy gebeurt. Haar schrik is groot wanneer ze ontdekt dat er met het procedé voor afvalverwerking is geknoeid - er worden zeer giftige stoffen in het open water van Florida geloosd, en er dreigt een milieuramp. Het groene EcoEnergy blijkt een dekmantel te zijn voor inktzwarte machinaties als corruptie, chantage en zelfs moord, en ze vreest dat ze zelf het volgende slachtoffer zal zijn.
Schrijver: Alex Kava
Oorspronkelijke titel: Whitewash
Eerste uitgave: 2007
ISBN/EAN: 9789085501091
Uitgever: Mira Books

Maggie O'DellDuister kwaad
Lincoln, Nebraska. Op woensdag 17 juli vindt Ronald Jeffreys, veroordeeld voor een serie gruwelijke moorden, de dood op de elektrische stoel.

Drie maanden later wordt op een modderige rivieroever vlak bij het naburige Platte City opnieuw een lijk gevonden. Er blijken zoveel overeenkomsten met Jeffreys' werkwijze, dat toeval moet worden uitgesloten. Gaat het hier om een copycat? Of is de executie een gerechtelijke dwaling geweest?

FBI-agent Maggie O'Dell wordt te hulp geroepen om te onderzoeken of Jeffreys is terechtgesteld voor moorden die hij niet heeft begaan, en er dus nog steeds een levensgevaarlijke maniak vrij rondloopt.

Wanneer een tweede moord en een vermissing dat laatste lijkt te bevestigen, begint de tijd te dringen.
Schrijver: Alex Kava
Oorspronkelijke titel: A perfect evil
Eerste uitgave: 2000
ISBN/EAN: 9789034747648
Ebook: 9789461709240
Uitgever: HarperCollins
De val
Op 31 oktober brengen twee gevangenbewaarders een man naar de rechtbank van Miami. Niet lang daarna wordt hun busje aangetroffen langs een verlaten weg. Van de gevangene ontbreekt ieder spoor.

Het heeft Maggie O'Dell van de FBI twee jaar - en haar gemoedsrust - gekost om seriemoordenaar Albert Stucky achter de tralies te krijgen. Nu is hij ontsnapt.

Omdat de FBI vermoedt dat hij achter haar aan zal gaan, wordt ze van haar taken ontheven en op een veilige plek ondergebracht. Ze weet echter dat Stucky niet zal rusten voor hij haar heeft gevonden en dat zijn gruwelijke spel dan van voren af aan zal beginnen.

Hoe ver is Maggie bereid te gaan om deze levensgevaarlijke gek voor eens en voor al buitenspel te zetten? En is dat misschien juist wat Stucky wil: haar langzaam maar zeker beroven van haar menselijkheid?
Schrijver: Alex Kava
Oorspronkelijke titel: Split second
Eerste uitgave: 2001
ISBN/EAN: 9789034747655
Ebook: 9789461990037
Uitgever: HarperCollins
Verloren zielen
In Massachusetts vindt een gewelddadige confrontatie plaats tussen zes jongens en de FBI. Voor ze gearresteerd kunnen worden, plegen de jongens zelfmoord. Op één na, maar die zwijgt in alle talen.

In Washington D.C. wordt het ontzielde lichaam van een meisje gevonden. De dochter van een senator. Gewurgd.

Voor FBI-agent Maggie O'Dell zijn het twee afzonderlijke zaken. Tot één naam in beide opduikt: die van de Eerwaarde Joseph Everett, een charismatische sekteleider, die tevens de nieuwe goeroe van haar moeder is.

Is Everett een psychopathische moordenaar? Of wil iemand graag die indruk wekken? Omdat alleen Everett zelf het antwoord weet, besluit Maggie via haar moeder zijn zwaarbewaakte kamp binnen te dringen.

Te laat merkt ze dat er meer op het spel staat dan de FBI kon vermoeden. Zoals het leven van haar moeder...
Schrijver: Alex Kava
Oorspronkelijke titel: The soul catcher
Eerste uitgave: 2002
ISBN/EAN: 9789085500452
Ebook: 9789461991386
Uitgever: HarperCollins
Blinde razernij
Op 13 september verdwijnt Joan Begley. Twee dagen later wordt in een verlaten steengroeve in Connecticut bij toeval een vat ontdekt met daarin het onherkenbaar verminkte lichaam van een vrouw. Al snel blijkt het niet het enige vat te zijn. Iemand heeft de groeve gebruikt om gruweldaden te verbergen.

Onbedoeld raakt FBI-agent Maggie O'Dell betrokken bij de zaak, die iedereen voor een raadsel plaatst. Want hoewel het er alle schijn van heeft dat hier een seriemoordenaar aan het werk is, valt er geen lijn te ontdekken in de slachtofferkeuze of werkwijze.

De vraag die Maggie echter het meest bezighoudt is: is Joan Begley de vrouw in het eerste vat? Of leeft ze nog en wordt ze gevangen gehouden door een maniak die nergens voor terugdeinst...
Schrijver: Alex Kava
Oorspronkelijke titel: At the stroke of madness
Eerste uitgave: 2003
ISBN/EAN: 9789034747679
Ebook: 9789461991898
Uitgever: HarperCollins
Noodzakelijk kwaad
Het zijn onmiskenbaar rituele moorden, ze zijn op verschillende plaatsen in de VS gepleegd, en alle slachtoffers zijn rooms-katholieke priesters.

Voor FBI-agent Maggie O'Dell staat al snel vast dat er meer dan één dader achter de moorden zit. Maar waar ze die moet zoeken, begint pas duidelijk te worden wanneer ze op een gruwelijk computerspel stuit. Een spel dat zich speciaal richt op jongeren die ooit door priesters zijn misbruikt.

Haar vermoeden wordt bevestigd als iemand vanuit Venezuela contact met haar zoekt: Father Keller, een man van wie ze wéét dat hij jonge jongens heeft vermoord en naar wie ze al vier jaar op zoek is.

Uit angst het volgende slachtoffer te worden, biedt hij haar - in ruil voor bescherming - zijn hulp aan bij het onderzoek. En hoewel alles in haar daartegen in opstand komt, kan ze zijn aanbod niet afslaan.
Schrijver: Alex Kava
Oorspronkelijke titel: A necessary evil
Eerste uitgave: 2006
ISBN/EAN: 9789034747686
Ebook: 9789461992871
Uitgever: HarperCollins


Quarantaine
Het is reukloos, onzichtbaar en moeilijk te traceren. Het is gemakkelijk te vervoeren en zeer effectief. Kortom: het is het perfecte moordwapen...

Het lijkt een vrijdagochtend als alle andere. Maggie O'Dell heeft het druk met het oplossen van een paar oude zaken, haar collega R.J. Tully doet wanhopige pogingen om zijn tienerdochter in toom te houden en Kyle Cunningham, hun baas, is zijn onkreukbare zelf. Dan vinden ze, verstopt in een doos met donuts, een dreigbrief: 'Er zal vandaag een explosie plaatsvinden op 13949 Elk Grove 10.00 in de ochtend.'

Maggie en Cunningham gaan onmiddellijk naar het adres in kwestie. Daar treffen ze echter geen bommen aan, maar een doodzieke, bloedende vrouw. Onmiddellijk realiseren ze zich dat het hier niet om een 'gewone' explosie gaat, maar om een misschien nog wel gevaarlijkere variant: de explosie van een dodelijk virus. Tegen de tijd dat ze dat ontdekken, zijn ze er echter allebei al aan blootgesteld.

Zowel Maggie als haar baas worden overgebracht naar een speciale overheidsinstelling, waar ze in quarantaine worden gesteld. Voor Maggie zijn de eenzame opsluiting en het afwachten of zijzelf besmet is bijna niet te verdragen, maar er is genoeg afleiding. Iemand verspreidt het virus - en zij moet er, met behulp van haar collega R.J. Tully, achter zien te komen wie deze zieke geest is. Voordat er meer slachtoffers vallen, en vóórdat er een epidemie uitbreekt...
Schrijver: Alex Kava
Oorspronkelijke titel: Exposed
Eerste uitgave: 2008
ISBN/EAN: 9789034752482
Ebook: 9789461993472
Uitgever: HarperCollins
Zwarte vrijdag
Op de drukste dag van het jaar zijn een paar studenten van plan een spectaculaire mediastunt uit te halen in de Mall of America. Hun rugtassen zitten vol apparatuur die de computersystemen van het winkelcentrum tijdelijk lam zal leggen - met alle financiële gevolgen van dien. Wat ze niet weten, is dat hun rugzakken in werkelijkheid vol zitten met explosieven, en dat ze op het punt staan een gigantische ramp te ontketenen.

Direct na de ontploffingen wordt FBI-agent Maggie O'Dell ingeschakeld om een profiel van de dader - of daders - te schetsen. Een ingewikkelde klus, want de chaos is compleet, maar het wordt nog lastiger wanneer blijkt dat haar halfbroer Patrick vlak voor de ramp in contact is geweest met de studenten. Wat is zijn rol? En vertrouwt hij haar genoeg om haar te helpen?

Dan krijgt Maggie een tip dat er een volgende bomaanslag ophanden is. Ditmaal is het doelwit een luchthaven. Maar welke? Het lijkt onbegonnen werk om daarachter te komen, en ondertussen tikt de klok genadeloos door.
Schrijver: Alex Kava
Oorspronkelijke titel: Black Friday
Eerste uitgave: 2009
ISBN/EAN: 9789034752642
Ebook: 9789461993816
Uitgever: HarperCollins
Slachtoffers
In de stilte voor de storm is de spanning bijna tastbaar...

Aan de vooravond van orkaan Isaac doet de Kustwacht een gruwelijke vondst in de Golf van Mexico: een viskoeler vol met lichaamsdelen, keurig verpakt in plastic.

FBI-agent Maggie O'Dell wordt met het onderzoek naar de herkomst ervan belast. Hoewel haar werk bemoeilijkt wordt door alle onrust over de naderende storm, ontdekt ze uiteindelijk dat de romp uit de koeler toebehoort aan een man uit Port St Lucie die al sinds een eerdere orkaan wordt vermist. Hoe is het in vredesnaam mogelijk dat zijn romp weken later zeker duizend kilometer verderop in een viskoeler in de Golf van Mexico ronddobbert?

Tijdens haar zoektocht naar het antwoord op die vraag stuit Maggie op zeer duistere praktijken en maakt ze kennis met een kant van Florida die ze liever niet had willen leren kennen.
Schrijver: Alex Kava
Oorspronkelijke titel: Damaged
Eerste uitgave: 2010
ISBN/EAN: 9789034737410
Ebook: 9789461993823
Uitgever: HarperCollins
Schrikdraad
Een puberfeestje eindigt in een afgrijselijk drama... Op de plek van het feestje treft FBI-agent Maggie ODell een totale chaos aan: een paar van de kinderen zijn dood, andere maaien met armen en benen alsof ze bezeten zijn en er hangt een doordringende geur van verbrand vlees en verschroeide haren.

Wat de jongeren ook in het National Park Nebraska te zoeken hadden, hun aanwezigheid was kennelijk niet gewenst. Maar wat er precies gebeurd is, wordt niet duidelijk; geen van de pubers durft te praten.

Wanneer blijkt dat er jacht wordt gemaakt op de overlevenden, begint de tijd te dringen. En niet alleen voor Maggie: aan de andere kant van het land zit kolonel Benjamin Platt met een zich onverklaarbaar snel verspreidende voedselvergiftiging op een school. Twee totaal verschillende zaken, die echter niet los van elkaar blijken te staan als Maggie en Ben bij hun onderzoek op een ontdekking stuiten die hun eigen leven in gevaar brengt...
Schrijver: Alex Kava
Oorspronkelijke titel: Hotwire
Eerste uitgave: 2011
ISBN/EAN: 9789034737427
Ebook: 9789461995650
Uitgever: HarperCollins
Vuurzee
Op een koude winternacht gaan in Washington DC twee oude pakhuizen in vlammen op. Vlak in de buurt wordt een lijk gevonden en in één van de pakhuizen blijkt een schedel te liggen. Het onderzoeksteam, onder wie FBI-agent Maggie O'Dell, komt al snel tot de conclusie dat de branden zijn aangestoken en de moorden elders zijn gepleegd. Wanneer er direct daarna weer twee grote branden uitbreken, begint Maggie te vermoeden dat ze te maken hebben met een psychopaat. Een psychopaat die steeds meer uitdaging zoekt.

Tijdens haar onderzoek naar zowel de moorden als de branden wordt ze hinderlijk afgeleid door de ambitieuze verslaggever Jeffery Cole, die telkens snel ter plaatse is met zijn camera. Wanneer het nieuws van de branden hem niet de doorbraak verschaft waarop hij al zolang wacht, besluit hij tot overmaat van ramp twee uitzendingen volledig aan háár te wijden. Het is haar een raadsel waarom, maar tijd om daarbij stil te staan heeft ze niet. De dader krijgt namelijk steeds meer haast en is dichterbij dan ze dacht...
Schrijver: Alex Kava
Oorspronkelijke titel: Fireproof
Eerste uitgave: 2011
ISBN/EAN: 9789034737434
Ebook: 9789461998385
Uitgever: HarperCollins


Gestrand
Duizenden mensen stoppen dagelijks nietsvermoedend op de vele parkeerplaatsen langs de snelwegen, om een kop koffie te halen, te tanken en even de benen te strekken voor de rit weer verdergaat. Niemand staat erbij stil dat deze plekken, door hun afgelegen ligging en hun netwerk van snelwegen, ideaal zijn voor seriemoordenaars om er hun gang te gaan...

Pas bij het zoveelste lijk in de buurt van een snelweg vermoedt de FBI een patroon. Binnen no time wordt het Project Snelwegmoorden opgezet. Helemaal met lege handen staan ze niet, aangezien de moordenaar een routekaart in het afgebrande huis van FBI-agent Maggie O'Dell heeft achtergelaten. Samen met haar collega, Tully, begint Maggie aan haar jacht op de moordenaar.

Al snel ontdekken ze op een afgelegen hoeve vlak bij een parkeerplaats nog eens drie slachtoffers. Precies op de plek die op de kaart gemarkeerd staat. Maar terwijl zij proberen te voorspellen wat de volgende stap van de moordenaar zal zijn, lijkt hij nog maar in één iemand geïnteresseerd: Maggie O'Dell!
Schrijver: Alex Kava
Oorspronkelijke titel: Stranded
Eerste uitgave: 2013
ISBN/EAN: 9789034753403
Ebook: 9789402505481
Uitgever: HarperCollins