Boekenplank:
Kies

Boeken van Richard Ford

Meer over Richard Ford

Genre: Roman

Geboren: 1944

Geboorteland: Verenigde Staten


Overzicht

  • Canada - Canada
  • De versierder - The womanizer
  • In het wild - Wildlife
  • Jaloers - Jealous
  • Vuurwerk - Rock Springs
  • Westerlingen - Occidentals

Frank Bascombe

  1. De sportschrijver - The sportswriter
  2. Onafhankelijkheidsdag - Independence Day
  3. De stand van zaken - The lay of the land
  4. Het had erger gekund - Let me be frank with you

gedetailleerd overzicht

OverzichtCanada
Eerst zal ik je iets vertellen over de overval die onze ouders pleegden. Dan over de moorden, die later gebeurden. De jonge Del Parsons ontvlucht zijn huis in Montana nadat zijn ouders zijn opgepakt voor een bankoverval. Verward en verontrust belandt hij op de immense vlakten Saskatchewan in Canada, een vluchtoord. Daar wordt hij opgevangen door een charismatische Amerikaanse man, Arthur Remlinger. Terwijl Del met hem optrekt, ontdekt hij dat hij niet de enige is die een geheim leven leidt aan de andere kant van de grens.
Schrijver: Richard Ford
Oorspronkelijke titel: Canada
Eerste uitgave: 2012
ISBN/EAN: 9789085423843
Uitgever: De Bezige Bij
De versierder
Een vertegenwoordiger wordt tijdens een zakenreis in Parijs verliefd. Eenmaal thuis blijkt hij zo in de ban van zijn Franse liefde dat zijn vrouw het merkt en hem verlaat. Hij besluit terug te gaan naar Parijs om alsnog zijn geluk te zoeken, maar hij maakt er iets mee dat een nieuwe relatie in de weg staat.
Schrijver: Richard Ford
Oorspronkelijke titel: The womanizer
Eerste uitgave: 1997
ISBN/EAN: 90-254-1541-5
Uitgever: Atlas Contact
In het wild
Een zestienjarige jongen staat voor het raam dat uitzicht biedt op de volwassenheid. Hij ziet het leven van zijn ouders, hij ziet hun huwelijk, hun liefde en hun overspel en hij ziet de treurige leegte van de werkloosheid. In een terugblik vertelt Joe, inmiddels volwassen, de geschiedenis van dat uitzicht. Hij vertelt over de verhuizing met zijn ouders naar Great Falls, Montana, waar zijn vader een baan als golfleraar krijgt. Over diens ontslag op grond van een vermeende diefstal en de obsessie voor de grote branden ten noorden van de stad. Over mislukking, manlijkheid en identificatie. Dit is geen ontwikkelingsroman, het is het verslag van de kennismaking met de wereld zoals die is en blijft en die anders is dan een zestienjarige jongen hoopt. Dat die wereld goed noch slecht is, blijkt zowel treurig als verrassend.
Schrijver: Richard Ford
Oorspronkelijke titel: Wildlife
Eerste uitgave: 1990
ISBN/EAN: 90-254-6863-2
Uitgever: Atlas Contact
Jaloers
Een vrouw haalt haar zeventienjarige neef op om zijn moeder in de grote stad te bezoeken. Tijdens de reis door kleine Amerikaanse stadjes en langs grootse uitzichten wijdt de tante hem in het leven van volwassenen in, niet alleen door haar verhalen, maar ook op een andere manier.
Schrijver: Richard Ford
Oorspronkelijke titel: Jealous
Eerste uitgave: 1997
ISBN/EAN: 90-254-1551-2
Uitgever: Atlas Contact
Vuurwerk
De personages in de tien verhalen hebben doorgaans geen werk of geen geluk, of geen van beide; het zijn randfiguren, die auto's stelen, herten stropen, ongedekte cheques uitschrijven. De mannen hebben bij leger of luchtmacht gediend; sommigen zijn in Vietnam geweest, anderen beweren dat alleen maar. De vrouwen rommelen wat als part-timeserveerster of part-timehoer. Sommigen zijn Indiaans of half Indiaans. Ze wonen in caravans, hutten, pensions, ze jagen, vissen, drinken, rijden rond en slapen nu en dan op vreemde plaatsen met een onbekende. Het zijn gewone mensen, dat wil zeggen mensen zonder universitaire opleiding, die een leven leiden ontbloot van de verzachtende bezittingen en illusies van de gegoede burger. Ze hebben geen succes en geen geluk en vragen zich af waarom; ze hebben geen illusies maar zijn desondanks vervuld van een wanhopig soort argeloosheid en optimisme. Ze zijn op weg of op de vlucht, op een hellend vlak, of hun leven neemt een wending die hun niet bevalt; ze hopen op iets beters of alleen maar dat het hun zal lukken om het hoofd boven water te houden. De verteller van 'Lievelingen' rijdt met de ex-man van zijn vrouw naar de gevangenis, waar die zich moet melden vanwege een klein vergrijp; de hoofdpersoon van een ander verhaal rijdt met zijn vrouw in de trein door de eindeloze vlakte van het noordwesten naar haar zuster, teneinde die te redden van drugs, gekte, scientologie en Indianen; in weer een ander verhaal zit een autodief met zijn dochter vast in een motel, in de steek gelaten door zijn vriendin en zonder auto. In dat Amerika zonder auto zitten is erger dan verlamd zijn: deze mensen zijn verloren zodra ze op hun plaats blijven, zo nietig en onbeduidend zijn ze in de amorfe uitgestrektheid van de ruimte die ze bewonen. Om de eenzaamheid te ontvluchten storten ze zich in seksuele slijtageslagen, in onvoorziene huwelijken. Nu en dan beleven ze een ogenblik dat alles niet zo willekeurig lijkt en dat ze kunnen geloven niet alleen en niet helemaal onbelangrijk te zijn.
Schrijver: Richard Ford
Oorspronkelijke titel: Rock Springs
Eerste uitgave: 1988
ISBN/EAN: 90-254-6847-0
Uitgever: Atlas Contact


Westerlingen
Een Amerikaanse schrijver gaat met zijn vriendin naar Parijs om er de verschijning van de Franse editie van zijn boek te vieren. Maar de reis wordt een fiasco: Parijs is koud en nat, het hotel is afschuwelijk en zijn uitgever zegt de afspraak af. Toch luidt het avontuur een nieuwe fase van zijn leven in.
Schrijver: Richard Ford
Oorspronkelijke titel: Occidentals
Eerste uitgave: 1997
ISBN/EAN: 90-254-1561-X
Uitgever: Atlas Contact

Frank BascombeDe sportschrijver
Frank Bascombe, een achtendertigjarige sportjournalist en lid van de Club van Gescheiden Mannen, heeft het gevoel dat iedere dag er een is om naar uit te zien. Hij staat nuchter in het leven. Althans, dat denkt hij. In een enkel weekend wordt zijn zakelijke afstandelijkheid ondergraven door een aantal gebeurtenissen waarop hij geen enkele invloed kan uitoefenen. Hij wordt gedwongen het beeld dat hij van zichzelf heeft te herzien.
Schrijver: Richard Ford
Oorspronkelijke titel: The sportswriter
Eerste uitgave: 1988
ISBN/EAN: 978-90-467-0077-8
Uitgever: Pandora
Onafhankelijkheidsdag
Frank Bascombe, veertiger en makelaar in New Jersey, heeft een bewogen leven achter de rug. Hij schermt zich nu af van verdriet en problemen door ze eenvoudig te negeren en gaat ervan uit dat ze zo vanzelf zullen verdwijnen. Aanvankelijk is Frank zeer tevreden met deze zelf-gecre?erde levenshouding in, wat hij noemt, zijn Existentie-periode. Het weekend van de 4e juli, Onafhankelijkheidsdag, nadert en oefent een magische aantrekkingkracht op hem uit. Met hooggespannen verwachtingen kijkt hij uit naar het uitstapje dat hij met zijn zoon zal gaan maken. Frank ziet uit naar de toenadering die het leven van de lastige puber wat aangenamer kan maken. Ook een hoopvolle afspraak met zijn vriendin en een lastige zakelijke transactie staan hem te wachten. Uiteindelijk lijkt het weekend heel anders te lopen dan Frank Bascombe zich had voorgesteld. Hij wordt geconfronteerd met problemen die hij onmogelijk nog uit de weg kan gaan. Zijn Existentie-periode lijkt ten einde.
Schrijver: Richard Ford
Oorspronkelijke titel: Independence Day
Eerste uitgave: 1995
ISBN/EAN: 90-254-0786-2
Uitgever: Atlas Contact
De stand van zaken
Het is 2000, de presidentsverkiezingen in Amerika zijn nog onbeslist. Frank Bascombe is de vijftig gepasseerd en zoals meer mannen van zijn leeftijd, lijdt hij daaronder: zijn tweede vrouw heeft hem verlaten en hij heeft prostaatklachten. Thanksgiving zit eraan te komen, dat feest waarop Amerikanen even stilstaan bij alles waarvoor ze dankbaar kunnen zijn, maar Frank kijkt niet bijzonder uit naar de familiebijeenkomst. De stand van zaken is een portret van Amerika rond de eeuwwisseling: als makelaar verkoopt hij regelmatig gebakken lucht en hoe meer hij zijn persoonlijkheid uitschakelt, hoe beter hij in zijn werk functioneert. Maar werk en leven zijn twee verschillende dingen. Zijn dochter staat hem met liefde en betrokkenheid bij in zijn ziekte, zijn zoon is een emotioneel wrak of een klootzak, dat hangt van Bascombe's stemming af.
Schrijver: Richard Ford
Oorspronkelijke titel: The lay of the land
Eerste uitgave: 2006
ISBN/EAN: 978-90-254-1138-1
Uitgever: Atlas Contact
Het had erger gekund
Kerst 2012, twee maanden na de vernietigende doortocht van orkaan Sandy. Frank Bascombe, die na zijn mislukte schrijverscarri?re jarenlang als makelaar gewerkt heeft, blikt als achtenzestigjarige terug op zijn leven. Hij bezoekt, tegen wil en dank, zijn ex-vrouw in een luxe verzorgingshuis, een stervende oude vriend en een kennis aan wie hij zijn vroegere, nu door de orkaan verwoeste huis heeft verkocht. Ook hoort hij een schokkend verhaal over wat er ooit in het souterrain van zijn eigen huis is gebeurd. In vier korte episodes laat Richard Ford Frank Bascombe terugkeren, het bekende hoofdpersonage uit de trilogie The Sportswriter, Independence Day en The Lay of the Land. De confrontaties met diens verleden leiden tot vaak scherpe en satirische bespiegelingen over zijn bestaan en de werkelijkheid van het ouder worden. Maar ach, het had allemaal erger gekund.
Schrijver: Richard Ford
Oorspronkelijke titel: Let me be frank with you
Eerste uitgave: 2014
ISBN/EAN: 9789085426240
Uitgever: De Bezige Bij